Informatie

De keramische hals- en armbanden zijn voorzien van keramieken kralen die effectieve micro-organismen (EM) bevatten. Deze organismen helpen om in biologische systemen de positieve micro-organismen te ondersteunen en te vermeerderen. Een biologisch systeem is bv. uw hond, kat of uw eigen lichaam.

Daarnaast zorgen deze keramische kralen ervoor dat onze watermoleculen weer in balans komen. Ons lichaam bestaat voor +/- 70% uit water. Wanneer onze waterhuishouding niet op orde is kunnen we uit balans raken, onrustig worden en de weerstand zal lager zijn.

Bovendien heeft het EM-keramiek een bepaalde resonantie. Na een aantal weken heeft het zijn frequentie bereikt en gaat het dit afgeven aan zijn omgeving. Doordat er silicium in de klei meegebakken is, zal de resonantie gelijk blijven voor een lange tijd. Deze resonantie is niet merkbaar voor huisdieren of mensen, maar teken houden er niet van en zullen zich niet snel of veel minder snel vastbijten.

Hoe werkt het?

EM Keramiek is onderdeel van de EM-technologie. Dit is ontwikkeld door prof. Teruo Higa (1941), hij studeerde aan de landbouwfaculteit van de universiteit van Ryukyus op Okinawa, Japan. Een belangrijk onderdeel van zijn theorie is het overdragen van informatie en energie door resonantie. Higa stelt dat een stof die intensief met een bepaalde frequentie in contact komt gedurende lange tijd als zodanig herkenbaar blijft.

Klei

Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daardoor informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom o.a. gebruikt in computers. De processoren van onze computers bestaan uit chips die silicium als basismateriaal bevatten. Silicium is een belangrijk bestanddeel van klei. Informatie die in klei is opgeslagen wordt hierdoor ook weer afgegeven. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. De informatieoverdracht van klei aan haar omgeving is dus wisselend. De reden hiervoor is dat klei een week product is. Maken we echter van klei keramiek (door het te bakken bij hoge temperatuur) dan wordt het star en houdt het haar vorm en daardoor de informatie veel beter vast. Het geeft dan zowel qua vorm als informatie een afdruk aan haar omgeving.

Daarom liet Higa klei met EM fermenteren en vervolgens tot keramiek bakken bij zeer hoge temperatuur. De informatie (trilling) die door het fermenteren op de klei werd overgebracht blijft hierdoor in de klei aanwezig. De EM-keramiek werkt dan als een soort katalysator, een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

EM Keramiek heeft dus een specifieke trilling en zendt deze trilling uit naar haar omgeving. De omgeving resoneert mee en de herstellende/regenererende kracht van EM doet zijn werk.
– De resonantie is onaantrekkelijk voor teken.
– Brengt de molecuul structuur van onze waterhuishouding in balans.
– Geeft rust.
– Verhoogt de weerstand.